2310248893 Πανεπιστημίου 12, Θεσσαλονίκη vlasios-dentalab@hotmail.com